Now showing items 1-1 of 1

    • The Protective Role of Dot1L in UV-Induced Melanomagenesis 

      Zhu, Bo; Chen, Shuyang; Wang, Hongshen; Yin, Chengqian; Han, Changpeng; Peng, Cong; Liu, Zhaoqian; Wan, Lixin; Zhang, Xiaoyang; Zhang, Jie; Lian, Christine G.; Ma, Peilin; Xu, Zhi-xiang; Prince, Sharon; Wang, Tao; Gao, Xiumei; Shi, Yujiang; Liu, Dali; Liu, Min; Wei, Wenyi; Wei, Zhi; Pan, Jingxuan; Wang, Yongjun; Xuan, Zhenyu; Hess, Jay; Hayward, Nicholas K.; Goding, Colin R.; Chen, Xiang; Zhou, Jun; Cui, Rutao (Nature Publishing Group, 2018-11-05)
      The DOT1L histone H3 lysine 79 (H3K79) methyltransferase plays an oncogenic role in MLL-rearranged leukemogenesis. Here, we demonstrate that, in contrast to MLL-rearranged leukemia, DOT1L plays a protective role in ultraviolet ...